Årsmøde og Generalforsamling

Frivilligcenter Aarhus inviterer til årsmøde for det frivillige sociale arbejde i Aarhus. Dette års tema er ‘samarbejder på tværs af sektorer’, og der er masser af mulighed for at få ny viden, faglig inspiration, nyt netværk – og garanti for godt selskab! Dette er også indkaldelsen til Frivilligcentrets generalforsamling, som afholdes som en del af vores årsmøde. Det hele finder sted tirsdag d. 12. marts kl. 16-20 hos Frivilligcenter Aarhus på Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C. i vores konferencesal.

Til årsmødet kan du …

 • Høre hele to foredrag om samarbejder på tværs af sektorer (fx civilsamfund/kommune og civilsamfund/stat). Poul Erik Clausen fra Frivilligrådet og Marie Baad Holdt fra Ingerfair giver deres bud på, hvorfor det gode samarbejde er vigtigt, og hvordan man samarbejder på en god måde, hvor alle parter er tilfredse, og man som forening ikke går på kompromis med egne værdier.
  Møde to rådmænd – henholdsvis Anders Winnerskjold, Rådmand for Sociale Forhold & Beskæftigelse, og Thomas Medom, Rådmand for Børn & Unge. Til årsmødet kan du høre om deres perspektiver på samarbejde mellem foreninger og kommune, og deltage i dialogen om hvordan det gode samarbejde kan se ud.
 • Gøre din indflydelse gældende til Frivilligcentrets generalforsamling. På generalforsamlingen kan du bl.a. høre om udviklingen det seneste år og være med til at sætte dit præg på, hvad der skal ske det kommende år. Desuden skal der vælges medlemmer til bestyrelsen, som skal sætte retningen efter generalforsamlingen.
 • Traditionen tro slutter vi af med fællesspisning som i år tilberedes af Kvindehuset og masser af mulighed for at netværke med andre engagerede mennesker. Se det detaljerede program på https://fcaa.nemtilmeld.dk/160/.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen indgår som en del af vores spændende årsmøde for det frivillige sociale arbejde 2024. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
 3.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 4.  Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5.  Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen
 6. Drøftelse og godkendelse af de fremtidige arbejde og budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt skriftligt senest syv dage inden generalforsamlingen. Forslag sendes til post@frivilligcenteraarhus.dk. Indkomne forslag, årsregnskab og budget kan tilsendes ved henvendelse til Frivilligcenter Aarhus. Vedtægterne kan se her.

Foreningen skal have betalt kontingent for 2024 inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret. Alle repræsentanter fra vores medlemsforeninger kan stille op til bestyrelsen. Opstilling til bestyrelsen skal naturligvis afstemmes med den pågældende forening inden.

Vi håber på at se så mange af vores medlemsforeninger som muligt. Vi ser frem til en konstruktiv og hyggelig aften.