Indkaldelse til Generalforsamling i Frivilligcenter Aarhus 2021

Dato: Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 17.00 - 19.00.
Sted: Digitalt via Zoom. Linket til mødet samt andre relevante informationer om brug af Zoom sendes et par dage forud for generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen og mulighed for debat blandt de fremmødte

6. Godkendelse af beretningen

7. Præsentation, drøftelse og godkendelse af Frivilligcenter Aarhus' strategi 2021-2016

8. Behandling af indkomne forslag

9. Fastsættelse af kontingent

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen

12. Valg af revisor

13. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt skriftligt senest 7 dage inden generalforsamlingen. Forslag sendes til post@frivilligcenteraarhus.dk
Indkomne forslag, årsregnskab og budget kan tilsendes ved henvendelse til Frivilligcenter Aarhus.

Foreningen skal have betalt kontingent for 2021 inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret. 
Repræsentanter fra vores medlemsforeninger kan stille op til bestyrelsen. Opstilling til bestyrelsen skal naturligvis afstemmes med foreningen.

Tilmeld jer generalforsamlingen her.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Frivilligcenter Aarhus